Valná hromada BIU - Praha

Dne 6. 12. 2014 se v Praze konala již druhá letošní valná hromada BIU (ta první proběhla v rámci finálového závodu MS v Tanvaldu). Účastnili se jí zástupci Francie, Itálie, Katalánska, Španělska, České republiky a Slovenska, tedy více než minimální nutný počet 5 států a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Hlavní body jednání publikovala BIU v dokumentu "Minuty z valné hromady". Přinášíme stručný přehled.

Prezident BIU, pan Hiroshi Hirano, se valné hromady neúčastnil, jeho názor však zazněl prostřednictvím e-mailu v úvodu setkání: "Měli bychom zachovat 3 důležité věci, aby náš sport zůstal na správné cestě: 1. udržovat historii 2. šířit náš sport mezi ostatní 3. udržet jej jasný a přehledný. Pokud máte pochybnosti o změnách pravidel, je tu snadná odpověď. Mnoho lidí navrhuje změny, ale myslí přitom jen na sebe. Jestli jsou změny správné se pozná snadno. Dobré změny - získáme více jezdců, špatné změny - jezdce ztratíme. Je to velmi jednoduché. Proto by při každé změně mělo být stanoveno, kdo je za ni zodpovědný a kdo za pár let zhodnotí, jestli byla k lepšímu nebo k horšímu."

Nově zvolenými členy prezidia jsou:

Na stávajících postech zůstávají:

Dále Giuliano Gualeni (ITA) nadále zastává místo generálního sekretáře a Lubomír Janoška (SVK) pokračuje ve své funkci pokladníka BIU. Naopak demisi na funkci podal Jean Fabregas (FRA), již dříve uvolnil post prezidenta technické skupiny Lukáš Buriánek (CZE) z důvodu nesouhlasu s nerespektováním závěrů Valné hromady 2013 (jediný, kdo je podle stanov oprávněn měnit pravidla, je Valná hromada a v žádném případě Prezidium. Zavedení kategorie elite femina pro rok 2014 bylo proto v rozporu s platnými stanovami. Celý Lukášův příspěvek najdete v Minutách na straně 21, po jeho přečtení ve vás ale bohužel asi zůstane velmi smutný pocit. Respekt Lukášovi, že umí pojmenovat věci pravými jmény.)

Oficiální sídlo BIU bylo proto administrativně přesunuto z adresy Smiřických 1212, Říčany na adresu V Olšinách 75, Praha - Strašnice. "Přístřeší" nabídl Libor Musil v sídle své firmy. Nová adresa bude platná od 1. ledna 2015, zřízena bude také datová schránka.

Volba nového prezidia (viz výše) byla jednohlasná, pánové Gualeni a Musil předtím přednesli své představy o organizaci aktivit BIU. Odsouhlaseno také bylo, že bude Evropský pohár a Mistrovství Evropy pořádat nikoliv EBU jako dosud, ale BIU (s ekonomickou podporou EBU ve výši 6.000 EUR).

Kromě těchto velmi důležitých organizačních otázek se probírala i témata technická, tedy změny v pravidlech. Těch bylo navrženo celkem 47. Kromě evergreenu v podobě diskuze o rukavicích a dlouhých rukávech padl také ze strany Josepa Abanta návrh vyhlašovat jediného mistra světa společně pro 20" a 26" kola a zavedení price-money pro kategorie elite a elite-femine (ehm, ehm) - tyto návrhy však byly odloženy k další diskuzi. Po dlouhé diskuzi skončilo nerozhodně hlasování a na příští valnou hromadu tak byl odložen návrh (znovu)zavést kategorii cadet pro jezdce 14-15 let a promesa (7-8 let). Naopak jednohlasně prošlo pravidlo, které má zabránit prázdným stupňům vítězů - pokud se jezdec nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit na vyhlášení, musí za sebe na převzetí ceny určit náhradníka, jinak je diskvalifikován. Ostatním změnám v technických pravidlech (strany 26-76 dokumentu "Minuty") se budeme věnovat někdy příště v samostatném článku

Jistě zajímavou myšlenkou je i projekt "Oficiální škola biketrialu", se kterou přišel G. Gualeni. Všichni účastníci mistrovství světa by mohli za malý poplatek užívat logo "biketrialového učitele". Dobré zkušenosti s těmito školami popsal J. Abant a Š. Pčola.

Co jistě bude zajímat většinu jezdců, jsou termíny mezinárodních závodů 2015. Zatím kandidaturu na MS podala ústy pana Abanta katalánská Odena, ostatní zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 22. prosince. Rozhodnutí vydá prezidium do Vánoc. Mezi řádky se pak dočteme o Evropském poháru v Sonicu (ITA) v termínu 5. července, který ale koliduje s Dressler Campem a proto se asi přesune na jiné datum - zřejmě 3. května. Další data v předběžném kalendáři jsou 24. května ME Březová (CZE), 7. června EP Rudina (SVK) a 19.-26. července MS Odena (CAT), pokud se tedy do vánoc nepřihlásí jiný pořadatel.

Na účtu BIU je 3856,- EUR, pro rok 2015 počítá s příjmy 17.000,- EUR (včetně podpory od EBU) a výdaji 7.200,- EUR.

9.12.2014, RJ


NAVRCHOLU.cz