Propozice zimních halových závodů jednotlivců a družstev Olomouc, 1.3.2014

Pořadatel:ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc, IČ 75095581
Kontakt:telefon: 721 048 805, mail: klub@biketrial-olomouc.cz
Místo a datum konání: Olomouc - pevnůstka Bystrovany ( příjezd), sobota 1. 3. 2014
Ředitel soutěže a časomíra:Radek Janka
Tratě:Luděk Valenta
Vedoucí občerstvení:Martina Valentová
Organizace - závod jednotlivců: Dopolední soutěž jednotlivců v kategoriích Beginner D (růžová), Poussin (bílá), Benjamin (zelená), Minime (modrá trať) od 9:00 hodin
Odpolední soutěž v kategoriích Hobby (modrá trať) a Volná červená od 13:00 hodin (po dojezdu a vyhlášení dopolední části).
Organizace - závod družstev: Soutěž družstev se pojede v dopolední části. Pro účast soutěži družstev nahlásíte při registraci složení družstva. Každé družstvo má 3 až 4 členy, každý člen z jiné kategorie. Do výsledků družstva se při hodnocení sčítají body jeho členů ze závodu jednotlivců (nepojedete tedy trať znovu), pokud má družstvo 4 členy, škrtá se vždy jeden nejhorší výsledek v každém kole. Pokud má 3 členy, počítají se všichni. Soutěž družstev bude vyhodnocena věcnými cenami zvlášť.
Harmonogram soutěže: 9:00-10:00 registrace dopolední soutěže jednotlivců a družstev
10:00 hromadný start kategorií Beginner D, Poussin, Benjamin, Minime
12:30 předpokládaný konec dopolední části soutěže
13:00 vyhlášení výsledků dopolední soutěže (30 minut po dojezdu posledního jezdce)

12:00-13:00 registrace odpolední soutěže jednotlivců a přestavba tratí
13:00 hromadný start kategorií Hobby (modrá), Volná Červená (čas může být opožděn s ohledem na dopolední část)
16:30 předpokládaný konec odpolední soutěže (30 minut po dojezdu posledního jezdce)
16:30 předpokládané vyhlášení výsledků odpolední soutěže
Trať:4 KÚ (tři uvnitř, jeden venku na kryté ploše) na 3 kola = 12 sekcí, umělé překážky (palety, pneumatiky, cívky, kladiny...). Volné pořadí sekcí.
Hodnocení soutěže:Bodování v KÚ dle pravidel BIU 2014. Vítězové obdrží věcné ceny.
Licence:Jedná se o volný závod, licence není požadována, start na vlastní odpovědnost (podpis jezdce nebo zákonného zástupce při registraci)
Startovné:200,- Kč, kdo se prokáže platnou licencí BIU na rok 2014, má nárok na slevu 50,- Kč. Startovné zahrnuje i občerstvení pro jezdce.
Závěrečná ustanovení:Případné změny v propozicích budou vyvěšeny na startu závodu.
Důležité upozornění: Závod probíhá v památkově chráněném objektu soukromého majitele. Je přísně zakázáno pohybovat se pěšky, autem nebo na kole mimo vyhrazené komunikace (mimo jiné hrozí nebezpečí pádu do pevnostního příkopu) - nedodržení bude penalizováno vyloučením ze závodu.
Občerstvení:V místě závodu bude k dispozici bufet.
Partneři závodu: Smětal, s.r.o. - kontejnerová doprava, autodoprava, demolice, zemní práce.

1.2.2013, RJ