Nové webové stránky biketrial.cz: zatím jen prázdná skořápka (recenze)

Český biketrial má po pěti letech kompletně nové oficiální webové stránky. Jejich změna byla avizována již od konce roku 2012, projekt však zjevně nabíral čím dál větší zpoždění. Čekání je u konce, po třídenním "blackoutu" jsou stránky www.biketrial.cz opět přístupné - v novém kabátu a bez starého obsahu.

Ke změně bylo přikročeno přesto, že formát, který v roce 2002 vytvořil a o pět let později "restartoval" Martin Arnoost Havelka, svým jednoduchým nadčasovým designem stále nijak výrazně nezaostával za současnými trendy. V čem ovšem zaostával, byl obsah, neboť web bez webmastera je jako loď bez kapitána. Počty publikovaných nových článků se po odchodu Arnoosta začaly limitně blížit nule a návštěvnost webu udržovali jen ti, kdo hledali, zda už přece jen náhodou nebyly zveřejněny propozice na víkendový závod či jeho výsledky.

Krátké oživení v této věci na přelomu roku, kdy se začaly objevovat jak zprávy o činnosti komise, tak aktuální informace třeba o poplatcích, se ukázalo být jen labutí písní a nastalo napínavé čekání na nový web. V lednu byla k dispozici informace, že byl vybrán realizátor a "design je schválen a zbývá naplnit obsah", v březnu byl termín stanoven "do zahájení sezony", v dubnu byl web připraven ke spuštění, ale "bylo potřeba vyladit pár chyb", desátého května jsme se dozvěděli, že firma web "připravuje a bude brzo spuštěn" a skutečně již čtrnáctého května byl web, dle sdělení firmy StudioArt.cz na facebooku, skutečně "dokončen" a začaly "práce na přesunu dat". O měsíc později se sice stále "pracovalo na posledních detailech" již dokončeného webu, ale staré stránky se staly na několik dní nedostupnými. Včera tedy byly konečně spuštěny stránky nové.

Domodra laděnému layoutu dominuje "logo" BT v levém horním rohu a modrá fotografie v záhlaví s hlavním menu, sice už jsme si na tu předchozí fotku Vášovy naleštěné červené přilby za ta léta zvykli, ale změna je život. Poloprůsvitné rozbalovací nabídky a střídající se úvodní fotografie jsou aktuální módou, jinak je celé rozvržení stránky poměrně přehledné a na rozdíl od toho minulého se lépe zalamuje na malém displeji mobilních zařízení. V levé, větší části stránek jsou vypsány aktuální články, v pravé je připravené místo pro sponzory a rychlé novinky. Z hlavní stránky tak zmizely odkazy na diskuzi, zmizel i bazar a uživatelské účty. Naopak přibyl odkaz na přidružené facebookové stránky. Ne úplně šťastný je efekt stínu u písma v nadpisech a v menu, spolu se zvolenou barevnou kombinací na čitelnosti vůbec nepřidává. Velikost loga a záhlaví je také zbytečně naddimenzovaná - s ohledem na to, že nenesou žádnou přidanou informaci, je vyhrazený prostor čtvrtiny obrazovky zbytečný luxus.

Co však na nově spuštěných stránkách zarazí, je absence jakéhokoliv obsahu. Pokud vezmu v úvahu, že web vznikal půl roku, z čehož celý měsíc se "přesouvala data", tak lze těžko akceptovat, že se zde dočteme pouze emaily na členy komise, dva reporty ze závodů a nominační kritéria. Všechny ostatní položky menu nám sdělí buď, že se "modul připravuje", nebo rovnou vůbec nic. Jaká data a kam tedy byla přesunována, je záhadou. Sportovní řády, výsledky, loga sponzorů - to všechno jsou věci, které by člověk na "dokončeném webu" očekával. Naštěstí se během psaní této recenze na nových stránkách objevil zprvu nenápadný, pak výrazný (byť jen částečně funkční) odkaz na starý web, takže potřebné informace i bohatý archiv článků za deset let zpět jsou i nadále dostupné.

Přinese-li tedy nový web biketrial.cz změnu nejen ve vzhledu, ale hlavně v dosavadním přístupu k jeho obsahu a začnou-li se zde opět, tak jako před lety, objevovat články s novinkami v technice, informacemi o dění ve světě, portréty jezdců, seznamy klubů a další, bude to jen dobře. A budou-li články psány v souladu s normou ČSN 01 6910 a Národním sportovním řádem pro psaní, bude ještě lépe.

Uvidíme, jak rychle se podaří onu prázdnou skořápku, která nyní oficiálně prezentuje český biketrial, naplnit.

20. 6. 2013, RJ


NAVRCHOLU.cz