Propozice zimních halových závodů Olomouc, 2.3.2013:

Pořadatel:ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc
Místo a datum konání: Olomouc - pevnůstka Bystrovany ( příjezd), sobota 2. 3. 2013
Ředitel soutěže:Luděk Valenta
Časomíra:Radek Janka
Tratě:Biketrial klub Olomouc
Organizace: Dopolední soutěž v kategoriích Beginner D (růžová), Poussin (bílá), Benjamin (zelená), Minime (modrá trať) od 9:00 hodin, odpolední soutěž v kategoriích Hobby (modrá trať) a Volná červená od 14:00 hodin.
Harmonogram soutěže: 9:00-10:00 registrace dopolední soutěže
10:00 hromadný start kategorií Beginner D, Poussin, Benjamin, Minime
13:00 předpokládaný konec dopolední části soutěže
13:30 vyhlášení výsledků dopolední soutěže (30 minut po dojezdu posledního jezdce)
14:00-15:00 registrace odpolední soutěže a přestavba tratí
15:00 hromadný start kategorií Hobby, Volná Červená
17:30 předpokládaný konec odpolední soutěže (30 minut po dojezdu posledního jezdce)
18:00 vyhlášení výsledků
Trať:3x 4 KÚ, volné pořadí sekcí
Hodnocení soutěže:Bodování KÚ dle NSŘ BIU. Vítězové obdrží věcné ceny.
Licence:jedná se o volný závod, licence není požadována, start na vlastní odpovědnost (podpis jezdce nebo zákonného zástupce při registraci)
Startovné:200,- Kč
Závěrečná ustanovení:Případné změny v propozicích budou vyvěšeny na startu závodu.
Důležité upozornění: Závod probíhá v památkově chráněném objektu soukromého majitele. Je přísně zakázáno pohybovat se pěšky, autem nebo na kole mimo vyhrazené komunikace (hrozí nebezpečí pádu do pevnostního příkopu) - nedodržení bude penalizováno vyloučením ze závodu.

12.2.2013, RJ