Kam se ztrácí jezdci?

Zahájení sezony se nezadržitelně blíží, do prvního závodu v Brně zbývá už jen týden. V tomto mezičase je tu ještě krátké pozastavení nad letošní startovní listinou, která je k dispozici na www.biketrial.cz. Hned po jejím zveřejnění se ozvalo v klubech udivené zašumění - jak to, že je na ní tak málo jezdců? Co se děje? Nebo je to jen pocit, že je rok od roku jezdců méně? A tak jsme prošli se Sašou Šillerovou startovní a výsledkové listiny minulých let a nechali je přechroustat excelem do barevných grafů.

Celkový počet jezdců

První graf ukazuje celkový počet jezdců v jednotlivých sezonách. Tento počet je pro sezony 2004-2011 brán z výsledkových listin. Je ale třeba vzít v úvahu, že na výsledkových listinách jsou i jezdci, kteří si sice zažádali o licenci, ale pak z nějakých důvodů neabsolvovali jediný závod. Pro rok 2012 je počet jezdců roven počtu na startovce - ten může ještě mírně narůst o ty, kdo se přidají v průběhu sezony.

V letech 2004-2005 naskočil počet jezdců prudce nahoru vypsáním "Hi-tec Cupu" pro začínající jezdce a hobby jezdce, který dnes pokračuje pod názvem "Přebor ČMF". Je vidět, že tento krok byl jednoznačně dobrý. Horší je ale vývoj v dalších letech, kdy se nepodařilo vlnu zájmu udržet a počty jezdců plynule klesají jak v Přeboru a mistrovství ČR, tak v Přeboru ČMF. Dnes se rozsah členské základny vrací o deset let zpět.

Počet jezdců podle věku

Druhý graf sumarizuje počty jezdců seskupených podle věkových kategorií. Počty jsou opět brány podle výsledkových listin (včetně "mrtvých duší", tedy jezdců s nulovou účastí na závodech). V kolonce "6-9 let" jsou současné katergorie Poussin (P ČR) a Beginner D (P ČMF), v kolonce "10-12 let" Benjamin + Beginner C a tak dále. Uváděné názvy kategorií jsou podle současného názvosloví, v letech 2004-2010 se současní Beginneři D jmenovali "Beginner C", dnešní céčka byla béčka, dnešní junioři bývali kadeti a tak podobně...

Na grafu je vidět vlna zájmu po vypsání Hi-tec cupu. V mládežnických kategoriích se ale vlna přehnala a počet jezdců klesl na stejnou úroveň jako před deseti lety. Sešup ale zažíváme v juniorských a dospělých kategoriích (sečteny junior, senior, elite a hobby, kde je podrobnější věkové rozdělení obtížné). V letošním roce se pak křivka poklesu dostala stejně jako u mládeže na úroveň roku 2003.

Aktivní účast

Poslední dva grafy se snaží postihnout výše zmiňovanou skutečnost, že část jezdců si sice zažádá o licenci, ale pak se nezúčastní jediného závodu. Byl proto stanoven podíl "aktivních jezdců" a jako kritérium byla zvolena účast ve více než jednom závodě sezony. Nebyli tedy započítáni jezdci zejména Hi-tec cupu, kteří absolvovali jediný závod na jednorázovou licenci (obvykle místní děti, které si přišly biketrial vyzkoušet).

Výsledky nejsou příliš překvapivé. Podíl "aktivních" je nejvyšší v mládežnických kategoriích, kde na děti pozitivně tlačí rodiče (jednou ses na to dal, tak žádné řeči a jede se na závody!) a v mistrovských kategoriích (junior, elite). Nejnižší podíl je dle očekávání v kategoriích Beginner, zejména v těch nejmladších - tato kategorie ale byla právě s tímto cílem "vyzkoušet si" vypsána.

Shrnutí

Nadpis tohoto textu je "Kam se ztrácí jezdci", přesnější by asi bylo ptát se, kam a proč se od roku 2009 ztrácejí dospělí jezdci - protože ti, kdo přišli k biketrialu během vlny v letech 2004-2005, samozřejmě postupně dospívají a přesunují se z mládeže do dospělých. Lépe řečeno, měli by se tam přesunovat, ale evidentně tomu tak není. Rozumím tomu, že v dospělosti jsou jiné zájmy a povinnosti než sobotní závody, ale to bylo v roce 2005 taky.

Co tedy děláme špatně, že neumíme dospělým jezdcům dát dostatečně atraktivní nabídku? Nasytili se námi pořádaných závodů a jezdí si raději na volno bez regulí? Baví je víc contestové ježdění? Nebo přešli všichni pod Český svaz cyklistiky? Máte-li na to nějaký názor, napište jej do diskuze.

Otočit směr křivek v grafech zase nahoru se můžeme pokusit všichni - kluby, pořadatelé závodů i sportovní komise. Nepodaří-li se nám to, ocitne se brzy členská základna biketrialu někde mezi počtem vyznavačů skeletonu a hry go.

25.4.2012, RJ


NAVRCHOLU.cz