Májové soustředění mládeže - Velká Bystřice, 28.4.-1.5.2012

Sportovní centrum BTR OLOMOUC, Luběnice 82, 783 46 Těšetice, IČ 72038365 pořádá v termínu 28.4.-1.5.2012 ve Velké Bystřici soustředění biketrialové mládeže. Je určeno pro začínající i pokročilé jezdce ve věku 6-15 let bez ohledu na klubovou příslušnost. Termín využívá státního svátku v úterý 1.5., na pondělí 30.4. vystavíme dětem omluvenku - doprovody si musí zajistit dovolenou nebo náhradní volno.

Ubytování je zajištěno v ubytovně házenkářského klubu na hřišti 5 minut pěšky od trialparku, spaní na molitanových matracích, sprchy, wc - více viz stránky ubytovny.

Stravování pětkrát denně: snídaně na ubytovně, dopolední a odpolední svačiny v polních podmínkách na trénincích, obědy a večeře teplé v restauraci U Pekaře (více zde). Stravování začíná sobotním obědem a končí úterním obědem. Pestré možnosti "dojídání se" v okolí.

Na tréninky budou jezdci rozděleni k trenérům podle věku a výkonnosti do malých skupin . Mimo tréninky za účastníky odpovídá jejich doprovod - rodiče nebo jimi určený zástupce (může být i společný pro skupinu jezdců).

Cena soustředění:

Cena zahrnuje 3x ubytování , stravu 5x denně, trenéry, tělocvičnu. Platby posílat po potvrzení přihlášky organizátorem na účet Sportovního centra (Poštovní spořitelna, 240440064 / 0300) do 20.4.2012.

Maximální počet účastníků je limitován kapacitou ubytovny - 30 osob, platí pravidlo kdo se dřív přihlásí, ten má přednost. V případě vlastního ubytování (karavan, penzion atp) individuální kalkulace ceny.

Rámcový program:

Sobota, 28.4.
Zahájení soustředění v trialparku Skalka (příjezd podle možností mezi 9-11 hodinou), ubytování, oběd, odpolední tréninkový blok na Skalce. Večeře, míčové hry, případně posilovna, teorie - soutěžní řády a pravidla.

Neděle, 29.4.
Snídaně, dopolední tréninkový blok - Skalka, oběd. Odpolední tréninkový blok - Olomouc, areál u Domu dětí a mládeže, tělocvična. Večeře, pohybové aktivity, teorie - technická údržba kola.

Pondělí, 30.4.
Snídaně, dopolední tréninkový blok - Skalka a okolí, oběd, odpolední tréninkový blok, teorie a praxe - příprava závodních sekcí.

Úterý, 1.5.
Snídaně, dopolední závod, oběd, úklid a odjezd domů.

Program bude uzpůsoben podle aktuálního počasí a případně doplněn o další aktivity (bazén, zoologická zahrada, procházka či projížďka městem Olomoucí a podobně - dle časových možností a zájmu jezdců). Přesuny mezi Velkou Bystřicí a Olomoucí osobními auty.

Přihláška - odeslat do 20.4.2012

Text přihlášky si zkopírujte do mailu, doplňte osobní údaje a pošlete na emailovou adresu vedení Sportovního centra valenti.ol@tiscali.cz. Vytištěný a podepsaný originál odevzdá jezdec při nástupu na soustředění spolu s prohlášením o bezinfekčnosti.

JEZDEC:

Jméno a příjmení jezdce: _______________________

Datum narození: _____________________

Bydliště: _________________________

Domovský klub: _______________________

Kategorie: _______________________

Kontaktní telefon (rodiče): _________________________

Kontaktní e-mail: ___________________________________

DOPROVOD ZAJIŠŤUJE:

Jméno a příjmení: ________________________

Bydliště: _______________________________

Podpis rodičů (zákonných zástupců): ___________________ (podepsané odevzdat na vytištěném originále při nástupu)

29.3.2012, RJ


NAVRCHOLU.cz