Propozice finálového kola Zimního poháru:

Pořadatel:ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc
Místo a datum konání: Olomouc - pevnůstka Bystrovany ( příjezd), sobota 17.3012
Ředitel soutěže:Luděk Valenta
Časomíra:Radek Janka
Tratě:klub
Organizace: Dopolední soutěž v kategoriích Poussin, Benjamin, Minime, Femine a Beginner D od 9 hodin, odpolední soutěž v kategoriích Hobby (modrá trať) a Volná červená od 14 hodin. Přihlášky do závodu nutno zaslat e-mailem na adresu klub@biketrial-olomouc.cz nejpozději do pondělka 12.3.2012 do 20:00. V přihlášce uveďte jméno, věk a kategorii. Účast v jiné kategorii než odpovídá věku je možná po domluvě s ředitelem závodu.
K dispozici bude šatna, hygienické zázemí a bufet.
Harmonogram soutěže: 9:00-10:00 registrace dopolední soutěže
10:00 hromadný start kategorií Poussin, Benjamin, Minime, Femine, Beginner D
12:30 předpokládaný konec dopolední části soutěže
13:00 vyhlášení výsledků dopolední soutěže a Zimního poháru v mládežnických kategoriích (30 minut po dojezdu posledního jezdce)

13:30-14:15 Exkurze do fortové pevnosti s komentářem

14:00-14:30 registrace odpolední soutěže a přestavba tratí
14:30 hromadný start kategorií Hobby, Volná Červená
16:30 předpokládaný konec odpolední soutěže 17:00 vyhlášení výsledků odpolední soutěže a Zimního poháru Volná Červená + Hobby (30 minut po dojezdu posledního jezdce)
17:30 konec
Trať:3x 4 KÚ, volné pořadí sekcí. Umělé překážky (palety, cívky, pneumatiky...)
Hodnocení soutěže:Bodování KÚ dle NSŘ BIU. Vítězové obdrží věcné ceny.
Licence:jedná se o volný závod, licence není požadována, start na vlastní odpovědnost (podpis při registraci)
Startovné:100,- Kč
Závěrečná ustanovení:Případné změny v propozicích budou vyvěšeny na startu závodu.
Důležité upozornění: Závod probíhá v památkově chráněném objektu soukromého majitele. Je přísně zakázáno pohybovat se pěšky, autem nebo na kole mimo vyhrazené komunikace (hrozí nebezpečí pádu do pevnostního příkopu) - nedodržení bude penalizováno vyloučením ze závodu.

22.2.2012, RJ