Propozice prvního kola Zimního poháru:

Pořadatel:ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc
Místo a datum konání: Olomouc - pevnůstka Bystrovany ( příjezd), sobota 4.2.2012
Ředitel soutěže:Luděk Valenta
Časomíra:Radek Janka
Tratě:Valenta, Janka, Kunčar
Organizace: Dopolední soutěž v kategoriích Poussin, Benjamin, Minime a Femine od 9 hodin, odpolední soutěž v kategoriích Hobby (modrá trať) a Volná červená od 14 hodin. Přihlášky do závodu nutno zaslat e-mailem na adresu klub@biketrial-olomouc.cz nejpozději do pondělka 30.1.2012 do 20:00. V přihlášce uveďte jméno, věk a kategorii. Účast v jiné kategorii než odpovídá věku je možná po domluvě s ředitelem závodu.
Harmonogram soutěže: 9:00-10:00 registrace dopolední soutěže
10:00 hromadný start kategorií Poussin, Benjamin, Minime, Femine
13:00 předpokládaný konec dopolední části soutěže
13:30 vyhlášení výsledků dopolední soutěže (30 minut po dojezdu posledního jezdce)
14:00-15:00 registrace odpolední soutěže a přestavba tratí
15:00 hromadný start kategorií Hobby, Volná Červená
17:30 předpokládaný konec odpolední soutěže (30 minut po dojezdu posledního jezdce)
18:00 vyhlášení výsledků
Trať:3x 4 KÚ, volné pořadí sekcí
Hodnocení soutěže:Bodování KÚ dle NSŘ BIU. Vítězové obdrží věcné ceny.
Licence:jedná se o volný závod, licence není požadována, start na vlastní odpovědnost (podpis při registraci)
Startovné:100,- Kč
Závěrečná ustanovení:Případné změny v propozicích budou vyvěšeny na startu závodu.
Důležité upozornění: Závod probíhá v památkově chráněném objektu soukromého majitele. Je přísně zakázáno pohybovat se pěšky, autem nebo na kole mimo vyhrazené komunikace (hrozí nebezpečí pádu do pevnostního příkopu) - nedodržení bude penalizováno vyloučením ze závodu.

19.1.2012, RJ